Przy Stowarzyszeniu zaczyna działać Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa "Inspekt"

 

Od początku działania Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska" mocno stawialiśmy na działania specjalistyczne. Od 21 kwietnia za sprawą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczęła swoją działalność Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa "Inspekt", której fundatorem jest Stowarzyszenie.

 

Niczym w inspekcie będą wzrastać i dojrzewać prace rozwojowe w zakresie sztuki, dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego, biologii i niestandardowych form turystyki. Fundacja przejmie na siebie działania specjalistyczne związane z badaniami, współpracą z artystami, ochroną dziedzictwa oraz zajęciami popularnonaukowymi i artystycznymi w całej Polsce. Działania fundacji wykraczać będą poza teren Kasztelanii Ostrowskiej, ale nadal skupią regionalne inicjatywy specjalistyczne i niszowe. To właśnie przez Fundację zajmować będziemy się procedowaniem inwentaryzacji regionu, a w dalszej części także planowaniem ochrony krajobrazu i walorów przyrodniczych. Fundacja ściśle ze Stowarzyszeniem realizować będzie dotychczasowe makroprojekty w Kasztelanii Ostrowskiej "Dzikie Dziedzictwo" oraz "Przystań dla Istnień", zajmując się ich stroną specjalistyczną.

 

Osoby chętne do włączenia się w działania Fundacji zapraszamy już teraz do kontaktu z nami.

Informacje o Fundacji (w tym statut) znajdą Państwo w zakładce NASZA FUNDACJA - Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa "Inspekt" oraz na naszym Facebooku www.facebook.com/fundacja.inspekt

 


Zarząd Fundacji: Natalia Olejnik, Małgorzata Kaczmarek, Adrian Seifert, Maciej Jędrzejczak

 

Strona 1 z 1