powrót do  > Projekt Dzikie Dziedzictwo > ATLAS Różnorodność przyrodnicza Kasztelanii Ostrowskiej 


ROŚLINY NACZYNIOWE - indeks wg grup systematycznych


 

- dział w rozbudowie o kolejne gatunki, opisy i zdjęcia - Maciej Jędrzejczak -

 

Oznaczenia:

aktywne linki z dokładniejszym opisem oznaczono pogrubioną czcionką

[++] - gatunek pod ścisłą ochroną prawną

[+] - gatunek pod częściową ochroną prawną

 

JEDNOLIŚCIENNE

 

  Orchidaceae - storczykowate


Cephalanthera damasonium

Cypripedium calceolus - obuwik pospolity [HD]

Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza maialis

Epipactis helleborine

Epipactis palustris

Liparis loeselii 

Listera ovata

Platanthera bifolia

Platanthera chlorantha

 

  Liliaceae - liliowate


Convallaria maialis

Gagea lutea

Gagea pratensis

Lilium martagon

Maianthemum bifolium

Strona 1 z 1