powrót do  > Projekt Dzikie Dziedzictwo> ATLAS Różnorodność przyrodnicza Kasztelanii Ostrowskiej 


ROŚLINY NACZYNIOWE - indeks alfabetyczny nazw łacińskich


 

- dział w rozbudowie o kolejne gatunki, opisy i zdjęcia -

 

 

Oznaczenia:

aktywne linki z dokładniejszym opisem oznaczono pogrubioną czcionką

[++] - gatunek pod ścisłą ochroną prawną

[+] - gatunek pod częściową ochroną prawną

 


A

Alnus - olcha

A. glutinosa - olcha czarna

Asperula - marzanka

A. tinctoria - marzanka barwierska


B

Betonica - bukwica

B. officinalis - bukwica lekarska

Betula - brzoza

B. pendula - brzoza brodawkowata

B. pubescens - brzoza omszona


C

Campanula - dzwonek

C. bononiensis - dzwonek boloński    [++]

C. glomerata - dzwonek skupiony

C. patula - dzwonek rozpierzchły

C. persicifolia - dzwonek brzoskwniolistny

C. rotundifolia - dzwonek okrągłolistny

C. trachelium - dzwonek pokrzywolistny

Carpinus - grab

C. betulus - grab zwyczajny

Centaurea - chaber

C. cyanus - chaber bławatek / archeofit

C. jacea - chaber łąkowy

Centaurium - centuria

C. erythraea - centuria tysiącznik    [++]

C. pulchellum - centuria nadobna    [++]

Cephalanthera - buławnik

C. damasonium - buławnik wielkokwiatowy    [++]

Coronilla - cieciorka

C. varia - cieciorka pstra

Corydalis - kokorycz

C. cava - kokorycz pusta

C. intermedia - kokorycz pośrednia

C. solida - kokorycz pełna

Cruciata - przytulinka

C. glabra - przytulinka wiosenna

Cypripedium - obuwik

C. calceolus - obuwik pospolity    [++]

*Cytisus [patrz Sarothamnus] - szczodrzeniec


D

Dianthus - goździk

D. arenarius - goździk piaskowy

D. carthusianorum - goździk kartuzek


E

Eleocharis - ponikło

E. palustris - ponikło błotne

E. quinqueflora - ponikło skąpokwiatowe

E. uniglumis - ponikło jednoprzysadkowe 

Epipactis - kruszczyk

E. helleborine - kruszczyk szerokolistny    [++]

E. palustris - kruszczyk błotny    [++]

Equisetum - skrzyp

E. arvense - skrzyp polny

E. fluviatile - skrzyp bagienny

E. hyemale - skrzyp zimowy

E. palustre - skrzyp błotny

E. pratense - skrzyp łąkowy

E. ramosissimum - skrzyp gałęzisty

E. variegatum - skrzyp pstry    [++]

Eriophorum - wełnianka

E. angustifolium - wełnianka wąskolistna

Eupatorium - sadziec

E. cannabinum - sadziec konopiasty


F

Frangula - kruszyna

F. alnus - kruszyna pospolita   [+]

Fraxinus - jesion

F. excelsior - jesion wyniosły


G

Gagea - złoć

G. lutea - złoć żółta

Galium - przytulia

G. album - przytulia biała

G. aparine - przytulia czepna

G. boreale - przytulia północna

G. odoratum - przytulia wonna (= Asperula odorata marzanka wonna)    [+]

G. palustre - przytulia błotna

G. sylvaticum - przytulia leśna

G. uliginosum - przytulia bagienna

G. verum - przytulia właściwa

Geranium - bodziszek

G. palustre - bodziszek błotny

G. pratense - bodziszek łąkowy

G. robertianum - bodziszek cuchnący

G. sanguineum - bodziszek czerwony


H

Helichrysum - kocanki

H. arenarium - kocanki piaskowe   [+]

Hypericum - dziurawiec

H. maculatum - dziurawiec czteroboczny

H. montanum - dziurawiec skąpolistny

H. perforatum - dziurawiec zwyczajny


I

Inula - oman

I. britannica - oman łąkowo

I. salicina - oman wierzbolistny

Iris - kosaciec

I. pseudacorus - kosaciec żółty

I. sibirica - kosaciec syberyjski   [++]


J

Jasione - jasieniec

J. montana - jasieniec piaskowy

Jovibarba - rojownik

J. sobolifera - rojownik pospolity   [++]


K

Knautia - świerzbnica

K. arvensis - świerzbnica polna


L

Lathyrus - groszek

L. niger - groszek czerniejący

L. pratensis - groszek łąkowy

Lepsana - łoczyga

L. communis - łoczyga pospolita

Leucanthemum - jastrun

L. vulgare - jastrun właściwy

Lythrum - krwawnica

L. salicaria - krwawnica pospolita


M

Melilotus - nostrzyk

M. alba - nostrzyk biały


N

 


O

Ononis - wilżyna

O. spinosa - wilżyna ciernista   [++]

Ophioglossum - nasięźrzał

O. vulgatum - nasięźrzał pospolity   [++]


P

Parnassia - dziewięciornik

P. palustris - dziewięciornik błotny

Phalaris- mozga

P. arundinacea - mozga trzcinowata

Pinguicula - tłustosz

P. vulgaris ssp. vulgaris - tłustosz zwyczajny typowy   [++]

Pinus - sosna

P. silvestris - sosna zwyczajna

Plantago - babka

P. intermedia - babka wielonasienna

P. media - babka średnia

P. lanceolata - babka lancetowata

P. maior - babka zwyczajna

Populus - topola

P. alba - topola biała

P. tremula - topola osika

Potentilla - pięciornik

P. alba - pięciornik biały

P. argentea - pięciornik srebrny

Prunella - głowienka

P. grandiflora - głowienka wielkokwiatowa

P. vulgaris - glowienka pospolita


Q

Quercus - dąb

Q. petraea - dąb bezszypułkowy

Q. robur - dąb szypułkowy

Q. rubra - dąb czerwony / kenofit AmPn


R

Ribes - porzeczka

R. nigrum - porzeczka czarna   [+]

R. uva-crispa - porzeczka agrest 


S

Sanguisorba - krwiściąg

S. officinalis - krwiściąg lekarski

Sarothamnus - żarnowiec

S. scoparius - żarnowiec miotlasty

Sorbus - jarząb

S. aucuparia - jarząb pospolity


T

Tanacetum - wrotycz

T. vulgare - wrotycz pospolity

Thymus - macierzanka

T. pulegioides

Tilia - lipa

T. cordata - lipa drobnolistna

Tragopogon - kozibród

T. pratensis - kozibród łąkowy

Trientalis - siódmaczek

T. europaea - siódmaczek leśny


U

Urtica - pokrzywa

U. dioica - pokrzywa zwyczajna

U. urens - pokrzywa żegawka / archeofit

Utricularia - pływacz

U. vulgaris - pływacz zwyczajny   [++]

U. intermedia - pływacz pośredni   [++]


V

Veronica - przetacznik

V. anagallis-aquatica - przetacznik bobownik

V. beccabunga - przetacznik bobowniczek

V. chamaedrys - przetacznik ożankowy

V. spicata - przetacznik kłosowy

Viccia - wyka

V. cracca - wyka ptasia

V. cassubica - wyka kaszubska

V. dumetorum - wyka

Viscaria - smółka

V. vulgaris - smółka pospolita


W

Wolffia - wolfia

W. arrhiza - wolfia bezkorzeniowa


Z

 

 

Strona 1 z 1