Przystań dla Istnień - z wizytą Starostwa Gnieźnieńskiego w ostojach 2016.04.06

 

Dzięki makroprojektowi "Przystań dla Istnień" możemy rozwijać dokumentację i bazy tematyczne, dotyczące stanu ostoi przyrodniczych w Kasztelanii Ostrowskiej. Stowarzyszenie coraz bardziej zacieśnia współpracę ze Starostwem Gnieźnieńskim, w tym z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

W ramach wspólnej wizyty studyjnej odwiedzimy 6 kwietnia wybrane ostoje, aby razem zdiagonozować stan zachowania ostoi najcenniejszych gatunków w południowej Kasztelanii Ostrowskiej, a przy tym wyznaczyć zagrożenia i zaplanować najskuteczniejszą ochronę dziedzictwa. Dobra współpraca w tym przypadku najlepiej pokazuje, że razem można lepiej skoordynować działania i przy tym budować dobre relacje partnerskie.

Strona 1 z 1