Projekt "Przystań dla Istnień" - nowy projekt Stowarzyszenia, który pomoże poznać obszary cenne przyrodniczo Kasztelanii Ostrowskiej

 

Przystępujemy do rozpoczęcia nowego projektu przyrodniczo-krajobrazowego, który realizować będziemy na terenie Kasztelanii Ostrowskiej. "Przystań dla Istnień" to autorski pomysł na wyznaczenie spersonalizowanej sieci obszarów cennych przyrodniczo w naszym regionie, których optymalne użytkowanie wypracują przyrodnicy razem z opiekunami terenu.

 

Najważniejszym wyróżnikiem projektu jest lokalne spojrzenie na walory środowiska naturalnego regionu zogniskowane na konkretnych obiektach przestrzennych tworzących sieć obszarów. Współpraca specjalistów i mieszkańców umożliwi indywidualne przygotowaniu planu zachowania walorów bez konieczności wprowadzania ochrony prawnej. 

Obszary cenne przyrodniczo będą z jednej strony typowane na podstawie posiadanej już wiedzy przyrodników związanych ze Stowarzyszeniem, ale z drugiej strony planujemy przyjmować zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą przedstawić potencjalne tereny warte włączenia do sieci.

Każdy z zakwalifikowanych obiektów ze względu na swój charakter przyrodniczy otrzyma tytuł zielonej, złotej lub diamentowej ostoi. A może jesteś posiadaczem którejś z takich unikatowych enklaw?

 

Baza obszarów - gwarancja kompleksowej oceny zasobów i obserwacji trendów

Wynikiem realizacji projektu będzie całościowe poznanie rozmieszczenia terenów cennych przyrodniczo ze względu na ich typologię siedliskową oraz bogactwo gatunków. Każda oddzielna "przystań" stanowi wyspę bioróżnorodności w dominującym krajobrazie antropogenicznym Kasztelanii Ostrowskiej. Prowadzona wystandaryzowana dokumentacja stanowi ważną zaletę w ocenie rangi obiektów oraz dynamiki zmian w perspektywie lat. Na tej podstawie dysponować będziemy rzetelnymi danymi, które posłużą nam do pierwszej tego typu wartościowej waloryzacji regionu. Włączanie kolejnych obiektów do tworzonej przez nas sieci obszarów ważnych lokalnie pozwoli monitorować stan środowiska pod względem zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Przez 7 działań projektowych zamierzamy inwentaryzować, dokumentować i pielęgnować cenne miejsca.

Projekt dodatkowo wpisuje się w nurt promowania satysfakcji z posiadania cennego obiektu oraz możliwości optymalnego użytkowania dóbr przyrodniczych. Członkowie sieci będą mogli liczyć na wsparcie w zakresie utrzymania obiektów oraz perspektywicznie możliwą pomoc w ubieganiu się o dopłaty z tytułu użytkowania terenu przyrodniczo cennego. Dla właścicieli planujemy także szkolenia i spotkania tematyczne. 

 

Plany na 2015 rok

Rozpoczynamy już w tym miesiącu. Tegoroczna edycja obejmie otoczenie miejscowości Chwałkówko, Fałkowo, Gołuń, Gołunin, Imielenko, Imielno, Kocanowo, Lednogóra, Moraczewo, Przyborowo, Wierzyce. Część z planowanych Przystani jest już nam znana. Do jesieni będziecie mieli okazję spotkać nas podczas prac terenowych. Od czerwca kilka Przystani będzie można poznać na naszej stronie w zakładce projektu <<<. W pierwszej kolejności rozpoczniemy od typowania obszarów i kontaktu z osobami opiekującymi się nimi. Będzie to kolejna okazja to poznania się, a przy tym czynnego udziału w inicjatywie dla dobra naszej okolicy i naszego dziedzictwa.

 


Pielęgnowanie dziedzictwa Twojej okolicy jest dla Ciebie ważne?
Już teraz włącz się w pomoc przy projekcie "Przystań dla Istnień"!

- zgłoś cenny Twoim zdaniem obiekt przyrodniczy, który może stać się jedną z Przystani dla Istnień...

- ...lub może chcesz wziąć udział w opracowaniach pozwalających określić walory obiektu?

- zaangażuj się w prowadzone akcje czynnej ochrony przyrody pod okiem specjalistów

- troszcz się razem z nami o dziedzictwo i jak najlepszą jakość otoczenia

KONTAKT : kasztelaniaostrowska@gmail.com
STRONA PROJEKTU : 
www.kasztelaniaostrowska.pl/przystandlaistnien


 Maciej Jędrzejczak - koordynator projektu w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska"

Strona 1 z 1