Przystań dla Istnień - spotkanie w południowokasztelańskich ostojach ze Starostwem Gnieźnieńskim 2016.04.06

 

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie spotkaliśmy się 6 kwietnia z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, aby podczas wizyty studyjnej odwiedzić kilka pierwszych ostoi w południowej Kasztelanii Ostrowskiej. Omówiliśmy zasoby populacji i stan siedlisk, a także wskazaliśmy na zagrożenia utraty dziedzictwa lokalnego i perspektywy ochrony. W przypadku części obiektów wykazano istotne możliwe zagrożenia dla przetrwania zasobów gatunków we właściwym stanie.

 

Nasze spotkanie było pierwszym terenowym wyjazdem, który zapoczątkuje wypracowanie wspólnie dalszych praktyk związanych z opieką i promocją dziedzictwa przyrodniczego powiatu gnieźnieńskiego. Odwiedziliśmy 4 ostoje, w których występują bardzo cenne gatunki roślin, w tym prawnie chronione. Naszym celem było zdiagnozowanie liczebności populacji i poznanie warunków występowania m.in. chronionych w Unii Europejskiej: skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus), lipiennika Loesela (Liparis loeselii), obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus). Zabezpieczenie stanowisk jest społecznym priorytetem ze względu na rangę gatunków w regionalnych zasobach i status prawnej ochrony.

Prac badawcze Stowarzyszenia dostarczają cennych danych, które razem z Urzędem umożliwą właściwą opiekę nad lokalnym dziedzictwem. Uzyskane wyniki podczas spotkania terenowego zostaną wykorzystane przez Urząd w realizacji swoich zadań.

Strona 1 z 1