Dobra wiadomość - cenne ostoje przyrody w Imielenku pod opieką Stowarzyszenia

 

Szykujemy tydzień dobrych wieści. Warto rozdawać pozytywną energię, dlatego codziennie przez siedem dni uraczymy dobrymi wiadomościami. Na początek cieszymy się, że w ramach współpracy ze Starostwem Gnieźnieńskim doceniono nasze pomysły i troskę o przyrodę. Otrzymaliśmy w użyczenie na trzy lata dwa grunty w Imielenku. Na jednym z nich utrzymuje się murawa kserotermiczna - bardzo rzadkie siedlisko w regionie!

Oto murawa w Imielenku na jednym z największych wzniesień w okolicy. Ponad 130 m n.p.m. jak na ten rejon Wielkopolski rodzi piękne krajobrazy :)

 

Doświetlone od południa wzniesienie obejmuje przepuszczalne piaszczyste utwory polodowcowe, które niegdyś wykorzystywano w części jako wyrobisko. Zlokalizowane jest na południe od zabudowań wsi Imielenko. Obecnie teren zajmuje w większości młodnik sosnowy z ubogim runem, natomiast w południowej odsłoniętej części oraz w lukach drzewostanu zachowały się rzadkie w regionie płaty murawa ciepłolubnych z cennymi populacjami owadów i roślin naczyniowych m.in. goździka kartuzka Dianthus carthusianorum, przetacznika kłosowego Veronica spicata, drawkwi żółtej Scabiosa ochroleuca czy narażonej na wymarcie w Wielkopolsce [EN] głowienki wielkokwiatowej Prunella grandiflora. Piaszczysty pagórek skrywa także dziedzictwo historyczne. W miejscu tym zachowane jest pradawne cmentarzysko.

Ostoję włączymy do sieci obiektów projektu Przystań dla Istnień. Jeszcze w tym miesiącu planujemy pierwsze zabiegi pielęgnacyjne, natomiast o zagospodarowaniu gruntu porozmawiamy podczas konsultacji społecznych. Na teraz wiemy, że teren z racji walorów przyrodniczych i historycznych zasługuje na ochronę. W pierwszej kolejności ważne jest uprzątnięcie odpadów oraz polepszenie warunków świetlnych na murawie i usunięcie nadmiaru zalegającej ściółki. Ostoję poddamy skrupulatnej inwentaryzacji przyrodniczej pod okiem naszych biologów. Będzie to także miejsce zajęć dla Młodych Przyrodników. Cieszymy się, że współpraca ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie zaowocowała docenieniem naszego pomysłu opieki nad tym ciekawym skrawkiem Kasztelanii Ostrowskiej. Grunty zostały użyczone od dnia 1 maja 2015 roku.

 

Zachęcamy do włączenia się w inicjatywę troski o tę ostoję, ale także w resztę działań związanych z projektem Przystań dla Istnień i Dzikie Dziedzictwo. Zachęcamy do działania z nami wszystkie osoby, którym nie jest obojętna troska o walory krajobrazu i dziedzictwo Kasztelanii Ostrowskiej.

 


Maciej Jędrzejczak