skok do AKTUALNOŚCI <<<


 

CEL PROJEKTU


Wyznaczenie na terenie Kasztelanii Ostrowskiej, inwentaryzacja i monitoring sieci obszarów o dużych walorach przyrodniczych ze względu na cenne gatunki i ekosystemy oraz opieka nad nimi w porozumieniu z właścicielami obiektów.

 

>> TUTAJ W CZERWCU 2015 POWSTANIE DOSTĘP DO BAZY PIERWSZYCH OBIEKTÓW <<

 

REALIZACJA


 

> ROZPOCZĘCIE : 20.05.2015

> CZAS : etap 1. (maj 2015 - marzec 2016) obejmuje okolice miejscowości Chwałkówko, Fałkowo, Gołuń, Gołunin, Imielenko, Imielno, Kocanowo, Lednogóra, Moraczewo, Przyborowo, Wierzyce.

> IDEA REALIZACJI : Tytularne "przystanie dla istnień" to jasno wyznaczone powierzchnie, w obrębie których utrzymują się naturalne i półnaturalne komponenty krajobrazu. Stanowią one enklawy bioróżnorodności stanowiące o bogactwie naturalnym okolicy. Obiekty typowane będą na podstawie własnych badań terenowych przyrodników ze Stowarzyszenia oraz poprzez przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców. W zależności od rangi obiektu zostanie zaliczony do jednej z trzech kategorii:

1) ZIELONA OSTOJA - obiekt obejmujący ekosystemy półnaturalne rzadkie w Kasztelanii Ostrowskiej, w obrębie których występują gatunki lokalnie rzadkie i/lub częściowo chronione i/lub ujęte w regionalnych lub krajowych czerwonych księgach poniżej 2 gatunków (często obiekty małopowierzchniowe)

 

 

2) ZŁOTA OSTOJA - obiekt obejmujący ekosystemy półnaturalne bardzo rzadkie w Kasztelanii Ostrowskiej i ginące w okolicy (fitocenozy z klasy Festuco-Brometea, Nardo-Callunetea, Isoeto-Nanojuncetea, Trifolio-Geranietea sanguinei, Molinio-Arrhenatheretea, Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, na siedliskach wtórnych: Phragmitetea, Utricularietea intermedio-minoris, Potametea, Charetea) i/lub stanowiska wielu gatunków częściowo i ściśle chronionych prawnie lub ujętych w regionalnych lub krajowych czerwonych księgach

3) DIAMENTOWA OSTOJA - obiekt prezentujący ekosystemy naturalne Kasztelanii Ostrowskiej (Querco-Fagetea, Quercetea robori-petraeae, Alnetea glutinosaeScheuchzerio-Caricetea nigrae, ponadto na siedliskach naturalnych: Phragmitetea, Utricularietea intermedio-minoris, Potametea, Charetea) ze stanowiskami reprezentatywnych dla tych ekosystemów gatunków

Włączenie "Przystani" do sieci cennych przyrodniczo obszarów Kasztelanii Ostrowskiej jest wyróżnieniem dla właściciela -  to prestiżowe grono posiadaczy ważnych obszarów budujących walory regionu. 

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE


 

 1.   Typowanie obiektów ("Przystani dla Istnień") - wiedza ekspertów przyrodników, zgłoszenia ze strony mieszkańców, rozmowy z właścicielami, klasyfikacja ostoi według rangi unikatowości i typu ekosystemu


 2.   Tworzenie bazy przestrzennej obiektów - centralna baza gromadzonych informacji przestrzennych w standardzie GIS


 3.   Poznanie bogactwa przyrodniczego obiektu - inwentaryzacje botaniczne i zoologiczne, skrócony opis siedliskowy


 4.   Określenie perspektyw zachowania - określanie stanu obiektu, zagrożeń i propozycji zrównoważonego użytkowania dla właścicieli


 5.   Prowadzenie społecznych akcji ochrony czynnej - ustalanie metodyki prac, zapotrzebowania i realizacja działań ochronnych (koszenie, karczowanie itp.)


 6.   Uwzględnianie w strategii gospodarowania przestrzenią - dla niektórych przypadków możliwe jest przełożenie wiedzy o walorach obiektu do planów zagospodarowania przestrzeni oraz powoływania form ochrony przyrody


 7.   Promowanie walorów obiektów - opis przyrodniczy dla właścicieli, mała tablica informacyjna o uwzględnieniu w sieci obszarów cennych przyrodniczo, przygotowanie i promocja opracowań zbiorczych o obiektach

 

Zgłoś Przystań! Skontaktuj się z nami bezpośrednio podczas organizowanych spotkań lub wyślij e-mail na adres kasztalaniaostrowska@gmail.com w tytule wpisując "Przystań" - odezwiemy się. Warto troszczyć się o nasze wspólne dziedzictwo!

 

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE


 

ORGANIZUJEMY / KOP / Dzikie Dziedzictwo - plener fotograficzny 2016.07.16

KOo_Pracownia zaprasza na plener fotograficzny 16 lipca. Spotykamy się przy stacji Lednogóra. Dla amatorów i dla profesjonalistów. Przy okazji wyjścia zbieramy dokumentację do makroprojektów Dzikie Dziedzictwo i Przystań dla Istnień.

Data publikacji: 2016-07-14 18:37:00

Przystań dla Istnień - spotkanie w południowokasztelańskich ostojach ze Starostwem Gnieźnieńskim 2016.04.06

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie spotkaliśmy się 6 kwietnia z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, aby podczas wizyty studyjnej odwiedzić kilka pierwszych ostoi w południowej Kasztelanii Ostrowskiej. Omówiliśmy zasoby populacji i stan siedlisk, a także wskazaliśmy na zagrożenia utraty dziedzictwa lokalnego i perspektywy ochrony. W przypadku części obiektów opisanych przez Stowarzyszenie wykazano istotne możliwe zagrożenia dla przetrwania obszarów we właściwym stanie.

Data publikacji: 2016-04-10 22:14:00

Przystań dla Istnień - z wizytą Starostwa Gnieźnieńskiego w ostojach 2016.04.06

Dzięki makroprojektowi "Przystań dla Istnień" możemy rozwijać dokumentację i bazy tematyczne, dotyczące stanu ostoi przyrodniczych w Kasztelanii Ostrowskiej. Stowarzyszenie coraz bardziej zacieśnia współpracę ze Starostwem Gnieźnieńskim, w tym z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W ramach wspólnej wizyty studyjnej odwiedzimy 6 kwietnia wybrane ostoje.

Data publikacji: 2016-04-06 00:25:00

/ RELACJA / Przystań dla Istnień - akcja sprzątania 115 Imielenko, 29.08.2015

"Goździkowa Ostoja" - taką nazwą ochrzciliśmy działkę 115 w Imielenku, którą mamy przyjemność opiekować się w ramach rewitalizacji terenu i zarazem ochrony fragmentu murawy kserotermicznej w ramach projektu "Przystań dla Istnień". To już drugie nasze spotkanie po pierwszej akcji 21 sierpnia, podczas której tak intensywnie pracowaliśmy, że nie pozostało po niej ani jedno zdjęcie. Na "115 Imielenko" oprócz ochrony przyrody, będziemy tworzyli miejsce dla terenowych zajęć różnych grup wiekowych oraz wyeksponujemy walory na tabliczkach informacyjnych. Wstęp wolny!

Data publikacji: 2015-08-31 21:23:00

Dobra wiadomość - cenne ostoje przyrody w Imielenku pod opieką Stowarzyszenia

Szykujemy tydzień dobrych wiadomości. Warto rozdawać pozytywną energię, dlatego codziennie przez siedem dni uraczymy dobrymi wiadomościami. Na początek cieszymy się, że w ramach współpracy ze Starostwem Gnieźnieńskim doceniono nasze pomysły i troskę o przyrodę. Otrzymaliśmy w użyczenie na 3 lata grunty w Imielenku. Na jednym z nich utrzymała się murawa kserotermiczna - bardzo rzadkie siedlisko w regionie!

Data publikacji: 2015-06-11 20:00:00

/ ORGANIZUJEMY / Przystań dla Istnień - terenowe rozpoznanie pierwszych ostoi 12.06.2015

W piątek 12 czerwca wyruszamy na pierwsze rozpoznanie terenowe w ramach projektu Przystań dla Istnień. Mamy już zgłoszenia pierwszych obiektów oraz własne dane badawcze, które będziemy teraz konfrontowali z kasztelańską rzeczywistością.

Data publikacji: 2015-06-10 14:04:02

Projekt "Przystań dla Istnień" - nowy projekt Stowarzyszenia, który pomoże poznać obszary cenne przyrodniczo Kasztelanii Ostrowskiej

Przystępujemy do rozpoczęcia nowego projektu przyrodniczo-krajobrazowego, który realizować będziemy na terenie Kasztelanii Ostrowskiej. "Przystań dla Istnień" to autorski pomysł na wyznaczenie spersonalizowanej sieci obszarów cennych przyrodniczo w naszym regionie, których optymalne użytkowanie wypracują przyrodnicy razem z opiekunami terenu.

Data publikacji: 2015-05-23 20:02:00
Strona 1 z 1