"Ołbin. Adoracja" Elżbieta Jabłońska i in. (2015 r.)
w ramach projektu "Wrocław - wejście od podwórza",
który stanowi element programu sztuk wizualnych
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

 

// WSPÓŁPRACA

 

Elżbieta Jabłońska   <<<<<

"Wrocław - wejście od podwórza"  / Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury  <<<<<

 

// REALIZACJA

 

Celem współpracy było zainwentaryzowanie  przestrzeni 10 wybranych podwórek dzielnicy Ołbin we Wrocławiu pod względem elementów wyposażenia, architektury, znamienych wyróżników, zaś w naszym przypadku - roślin spotykanych sponatanicznie i tych nasadzonych. Jak mówi sama Elżbieta Jabłońska"Co do inwentaryzacji, jestem jej absolutną wielbicielką. Chcąc ją rzetelnie przeprowadzić musimy spędzić sporo czasu w określonym miejscu. To bycie i trwanie skutkuje specyficzną adoracją przestrzeni. Zaczynamy wówczas bardzo wnikliwie obserwować poddany oglądowi obszar, który z czasem zmienia swój niedoskonały kształt. Krajobraz zostaje osadzony w konkretach, liczbach, przedmiotach, fizycznych faktach. Przedstawienie słowno-liczbowe działa na wyobraźnię, rozszerza pole naszej percepcji, zaskakuje i obnaża materię. Może nas zadziwić, bowiem nie wszyscy widzimy tak samo" 

 


 

/ RELACJA / "Ołbin. Adoracja" Eli Jabłońskiej w ramach projektu "Wrocław - wejście od podwórza" 2015.07.10

Lipiec we Wrocławiu. Elżbieta Jabłońska zadała nam trudne pytanie o różnorodność roślin spotykanych na 10 wybranych podwórkach dzielnicy Ołbin. "Ołbin. Adoracja" pod takim tytułem realizowaliśmy razem jedno z działań w ramach projektu "Wrocław - wejście od podwórza". Wymagało to konsekwentnej inwentaryzacji przestrzeni oraz przyjrzeniu się tym niepozornym podwórkom dokładniej. Każdy gatunek zasługiwał na uwagę. Notowaliśmy ozdobne byliny przydomowe oraz spontanicznych przybyszów na trawnikach, pod drzewami, wśród szczelin bruku i murów. Z jednej strony te same rośliny zamieszkują wrocławskie podwórza, ale równocześnie każde kryje coś osobliwego. Tak oto w rzeczywistości zaczęła się adoracja tej przestrzeni.

Data publikacji: 2015-09-27 15:46:00
Strona 1 z 1