Projekt

Projekt "Dzikie Dziedzictwo"

by poznać i ocalić najcenniejsze zasoby przyrody naszego regionu...

Projekt

Projekt "Dzikie Dziedzictwo"

by poznać i ocalić najcenniejsze zasoby przyrody naszego regionu...

Projekt

Projekt "Dzikie Dziedzictwo"

by poznać i ocalić najcenniejsze zasoby przyrody naszego regionu...

Projekt

Projekt "Dzikie Dziedzictwo"

by poznać i ocalić najcenniejsze zasoby przyrody naszego regionu...

Nasze projekty

 


Festiwal kwiatów i ziół "FLORALIA"


 


DZIKIE DZIEDZICTWO Kasztelanii Ostrowskiej


 

Makroprojekt inwentaryzacji, waloryzacji i opracowania zaleceń ochronnych dla najcenniejszych, zagrożonych elementów przyrody Kasztelanii Ostrowskiej - dziedzictwa w postaci zachowanych unikatowych populacji gatunków oraz ekosystemów. Planowane jest wydanie opracowań i biuletynów propagujacych dziką przyrodę Kasztelanii oraz organizowanie wydarzeń edukacyjnych i popularnonaukowych.

 

 

>> INFORMACJE O MAKROPROJEKCIE ORAZ BIEŻĄCE WYDARZENIA PROJEKTOWE

 

„Ochrona czynna obuwika pospolitego oraz opracowanie dokumentacji do utworzenia obszarowej formy ochrony w południowej części Kasztelanii Ostrowskiej. Etap 1. Rośliny naczyniowe ekosystemów leśnych”

działania dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 


PRZYSTAŃ dla ISTNIEŃ / enklawy bioróżnorodności


 

Wyznaczenie na terenie Kasztelanii Ostrowskiej, inwentaryzacja i monitoring sieci obszarów o dużych walorach przyrodniczych ze względu na cenne gatunki i ekosystemy oraz opieka nad nimi w porozumieniu z właścicielami obiektów.

>> INFORMACJE O MAKROPROJEKCIE ORAZ BIEŻĄCE WYDARZENIA PROJEKTOWE