Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska" to synteza idei, ludzi i miejsca. Jest odzwierciedleniem naszych pasji oraz najważniejszych dla nas idei - kreatywnego ciągłego rozwoju oraz budowania w naszym kraju przyjaznej przestrzeni dla życia mieszkańców troszczących się i inspirujących dziedzictwem.

 

 

Stawiamy na rozwój. To nasza dewiza, która sprawia, że chcemy..

... poznawać nowych ludzi i poszerzać wiedzę o otaczającym świecie
... być kreatywni, rozwijać wrażliwość na twórczość i działalność artystyczną
... poznawać naszą historię, dostrzegać przyczyny i rezultat minionych wydarzeń w teraźniejszości, szukać swoich korzeni
... dawać siebie innym, by także z każdym dniem rozwijali swoje pasje i wrażliwość
... nie być obojętnym na kształ świata, w którym żyjemy - mamy prawo reagować, gdy dzieje się źle
... szanować każde istnienie - widzieć w przyrodzie wartość samą w sobie, ale też dobro z którego korzystamy

Mamy wiedzę, umiejętności i pasje. Wiemy, że aby zmieniać rzeczywistość, należy po prostu zacząć to robić.
Z tego zrodziło się Stowarzyszenie..

  

Pojęcie dziedzictwa ma szeroki horyzont, który chcemy poznawać i ukazywać je innym. To z jednej strony myśl twórcza, bieg wydarzeń i dzieła będące wynikiem rozwoju społeczności - kultura oraz historia. Stanowią one często o naszej tożsamości, wyrażają indywidualność światopoglądu, a także osobistego odczuwania czasu, przestrzeni, innych ludzi... Nie jest to tylko relikt, ale wartość, z której wyrasta w kontynuacji współczesny świat, a teraźniejszość czerpie wiedzę i inspiracje. Odziedziczyliśmy jednak także coś, co nie jest w całości naszym autorskim dziełem - przyrodę. Nasza populacja rozwijała się w środowisku naturalnym, stopniowo zmieniając krajobraz. W krainie Wielkopolski pozostało niewiele dzikich miejsc. Obecnie oprócz naturalnych ostoi nadal zanikają również ekosystemy półnaturalne. Ubywa cennych krajobrazów, a za nimi gatunków.


Wspólną cechą tych trzech różnych rodzajów dziedzictwa jest przeszłość, która dała nam te skarby, ale także ich niezastępowalność. Utrata któregoś elementu jest często nie do odtworzenia. Stylizacja czy próba rekonstrukcji nie dorówna spalonym dziełom malarskim, niezapisanym historią rodów czy zniszczonym reliktowym lasom. Świadomość zatem, czym jest dziedzictwo, jak je pielęgnować i korzystać z niego w dzisiejszych czasach pozostaje ważnym wyzwaniem w rozwoju społeczności stawiających na jak najlepszą jakość otoczenia oraz mądrze żyjące kolejne pokolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

...przyrodniczego                                        ...kulturowego                                             ...historycznego

badania naukowe, ochrona,                     tożsamość, zachowanie tradycji,             poznawanie, propagowanie lokalnej 
zrównoważony rozwój, piękno                  regionalizm, rozwój kultury                        historii, ochrona dóbr, korzenie

 

 

Z każdym dniem stawajmy się lepsi, zdobywajmy wiedzę i doświadczenie w otoczeniu inspirujących ludzi, sięgania po najlepsze wartości oraz troski o bogactwa natury i piękno krajobrazu!


-   w każdym z nas drzemie niepowtarzalny potencjał
-   nasza okolica to poligon dla kreatywności, wdrażania idei, realizacji marzeń
-   mój pierwszy ruch może pchnąć lawinę działań innych = zmieniamy razem
-   przekaż im swoje umiejętności - chwytaj od nich pasje, spróbuj nieznanego
-   pomagam / inspiruję / chronię / pomnażam / wzrastam / ulepszam

 


Udział w warsztatach, spotkaniach dyskusyjnych, wędrówkach, a także wymiana zdań i twórcze działania stawiają przed nami nowe pytania i każą poszukiwać odpowiedzi.

Im więcej wątpliwości, tym także większy głód wiedzy i rozwoju.

Mądrość, wiedza i umiejętności pozwalają lepiej rozumieć ludzi oraz otoczenie. To zaś pozwala dostrzegać rzeczy małe, zauważać wartości wcześniej nieznane, uchwyć co kruche, lepiej dbać o szczęście innych. Z owej świadomości rodzi się szacunek do wartości, dziedzictwa i szansa zerwania z własnymi słabościami.
Możemy tworzyć lepszy świat...

 

 

Czy słyszałeś o Kasztelanii Ostrowskiej? Może dotychczas jeszcze nie planowałeś nas odwiedzić. 

Jeśli jednak w biegu codzienności zechcesz przywitać z nami poranki niesione głosem żurawia pośród firletkowych łąk, to czuj się miłym gościem. Chcemy byś poznał nasz region. Z Lednicy - jeziora naszych pradziadów - wypływa tutaj rzeka, której mokradła rozciągają się u podnóży morenowych gór. Posłuchasz o ludziach tu mieszkających, namalujemy kwiaty na donicach. Przysiądziemy przy starej wierzbie, zapachu powideł jarzębinowych, przejdziemy wzgórzami wśród żyta i posłonków.

I koniecznie wspomnij o nas, gdy nadejdzie maj - zakwitną wtedy u nas storczyki wśród łanów marzanek w gajach...