FLORALIA Festiwal Kwiatów i Ziół 2017 - organizatorzy i partnerzy

 

 

Organizatorami festiwalu są społecznicy ze Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska” oraz Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”:

 

Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska” - naszą misją jest ukazywanie piękna naszego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego, integracja mieszkańców i społeczników krainy Kasztelanii Ostrowskiej, prowadzenie badań specjalistycznych w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o sztuce oraz edukacji dzieci i młodzieży. Dotychczasowe inicjatywy pokazały nam, że wokół idei Stowarzyszenia gromadzi się wielu ludzi chcących z zapałem realizować społeczną działalność na rzecz regionu. Zespół Stowarzyszenie to ludzie różnych pasji, dzięki czemu dzielimy się naszymi umiejętnościami. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami z całej Polski. Naszymi działaniami pokazujemy jak ważne jest poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania, poznanie go oraz troska o nie.

 

Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt” - profil działania fundacji dotyczy przede wszystkim inicjatyw specjalistycznych, obejmujących pracę z artystami, badaczami i popularyzowanie nauki. Sukcesywnie tworzymy warunki dla działalności artystycznej, rozwijamy pracownie, wystawiennictwo i organizujemy inne wydarzenia kulturalne. Zajmujemy się społecznym monitoringiem i opieką nad dziedzictwem przyrodniczym. Fundacja realizuje opracowania fachowe i popularnonaukowe. Pracownicy fundacji uczestniczyli w badaniach przyrodniczych i opiniowaniu planów ochronnych na terenie Wielkopolski oraz między innymi w Puszczy Białowieskiej. Naszą misją jest ponadto diagnozowanie potrzeb społecznych i integrowanie środowisk badaczy, artystów i społeczników oraz tworzenie platformy współpracy z samorządami, przedsiębiorcami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Strona 1 z 1