HASŁO ROKU 2016


 

Tegoroczne hasło przewodnie Festiwalu "Odziedziczyć posłonka koncentruje tematykę większości punktów programu wokół osobistych odczuć dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego przez każdego z nas. Posłonek rozesłany Helianthemum nummularium to rzadki w Wielkopolsce gatunek ciepłolubnej rośliny związanej z reliktowymi ostojami przyrody, które uznać można za nasze regionalne dziedzictwo. Będzie przykładem, do którego można odwołać się przy okazji dyskusji o dziedzictwie i emocjonalnym jego poczuciu.

 

 

"Odziedziczyć posłonka"

 

 

Różnymi środkami postaramy się odpowiedzieć na pytania, jakie są granice emocjonalnego odbioru dziedzictwa? Na czym polega fenomen zaangażowania w opiekę nad walorami? Jak poznawać i wyzwalać zainteresowanie dziedzictwem naszego najbliższego otoczenia? Dlaczego warto pielęgnować troskę o dziedzictwo w społecznościach lokalnych?

 

Posłonek rozesłany (Helianthemum nummularium subsp. obscurum) w Kasztelanii Ostrowskiej - zagrożona wymarciem rzadkość, dziedzictwo.

 

Strona 1 z 1