Ciekawe przyrodniczo miejsca

 


Formalne obszarowe formy ochrony przyrody:

 

Rezerwaty przyrody:

Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej, Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko, Jezioro Czarne, Jezioro Dębiniec, Las Liściasty w Promnie, Jezioro Drążynek, Okrąglak

Obszary siedliskowe i ptasie NATURA 2000:

Uroczyska Puszczy Zielonki (PLH300058), Ostoja koło Promna (PLH300030), Stawy Kiszkowskie (PLH300050), Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem (PLB300006)

Parki Krajobrazowe:

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Lednicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Promno

 

Różne cenne ostoje:

 

• Posłonkowa Góra

• Mokre piaski

• Las z kokoryczą