< DOKŁADNIEJSZY OPIS NIEBAWEM >

Fot. 1. Zbocze z lasem grądowym koło Kamionka z licznymi wczesnowiosennymi geofitami (Z. Celka)

Fot. 2. Kokorycz pusta (Corydalis cava) (Z. Celka)

 

Fot. 3. Kwiatostan kokoryczy w zbliżeniu (M. Jędrzejczak)