< DOKŁADNIEJSZY OPIS NIEBAWEM >

Fot. 1. Misę dawnego wyrobiska koło Wierzyc zajmują astatyczne zbiorniki, w których występuje roślinność porastające ubogie zawsze wilgotne piaski (M. Jędrzejczak)